Nắm bắt thời cơ vàng thành lập Khoa Lâm Group

Nắm bắt thời cơ vàng thành lập Khoa Lâm Group 02

Thành Lập Khoa Lâm Group Chị Hồ Thị Ngọc Tiên – Tổng Giám đốc Phương Đông Property tái cơ cấu và mở rộng quy mô doanh nghiệp, thành lập Khoa Lâm Group với vai trò đơn vị đầu tư tại Lâm Đồng. Sự thay đổi này được xem là sẽ mang đến nhiều cơ hội … Read more