Nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, Lộc Phát, Bảo Lộc

Hạng mục xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc đang được phê duyệt và triển khai. Tỉnh Lâm Đồng xét phê duyệt các hạng mục tái định cư trên địa bàn Căn cứ Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai 2013, Nghị định số […]

29 Tháng Chín, 2022
Image

Hạng mục xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc đang được phê duyệt và triển khai.

Tỉnh Lâm Đồng xét phê duyệt các hạng mục tái định cư trên địa bàn

Căn cứ Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định số 50/1017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Nghị Quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các hạng mục đầu tư công.

Trong đó có phương án xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng đường Trần Khánh Dư, phường Lộc phát, thành phố Bảo Lộc.

Tỉnh Lâm Đồng xét phê duyệt các dự án tái định cư trên địa bàn

Thành ủy Bảo Lộc đang thực hiện các chính sách đổi mới toàn thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo chủ trương thu hồi đất để triển khai đề xuất đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

Tỉnh ủy Lâm Đồng thu hồi đất để tiến hành nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư

Lý do thu hồi đất: Nâng cấp đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

1. Địa điểm thu hồi: Tại phường Lộc Phát thành phố Bảo Lộc.

2. Vị trí đất thu hồi: Có họa đồ vị trí lô đất đính kèm.

3. Tổng diện tích: 391,5m2. Trong đó đất ở 90m2, đất chuyên dùng 35m2, đất nông nghiệp 162,5m2 và đất giao thông 104m2.

4. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong tháng 8 năm 2022.

5. Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc (chủ đầu tư) có trách nhiệm liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc có chức năng cung cấp thông tin địa chính đất đai, lập hồ sơ thu hồi đất đến từng thửa đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai.

Nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư

Các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được đồng bộ và nâng cấp

6. Giao UBND phường Lộc Phát thực hiên:

– Niêm yết công khai Thông báo chủ trương thu hồi đất này tại trụ sở UBND xã, phường địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

– Quán triệt đến người có đất trong phạm vi thu hồi: sau khi cơ quan Bồi thường giải phóng mặt bằng đã niêm yết công khai hồ sơ kiểm kê về đất đai, tài sản gắn liền với đất và UBND thành phố Bảo Lộc có Quyết định thu hồi đất, người sử dụng đất không được phép thực hiện các biến động đất đai và tạo lập tài sản gắn liền với đất trên diện tích thu hồi thực hiện đề xuất.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện tham mưu UBND thành phố về trình tự thủ tục hồ sơ liên quan thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định, tạo điều kiện cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc thực hiện đúng tiến độ…

8. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo đến các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình cá nhân liên quan việc thu hồi đất trong phạm vi hạng mục và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Quá trình triển khai phương án đề nghị Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc có báo cáo tiến độ thực hiện để UBND thành phố Bảo Lộc biết giải quyết những vướng mắc nếu có.

Theo cafeland

SỞ HỮU NGAY BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG SUNRISE HILLS BẢO LỘC CHỈ VỚI 1 TỶ ĐỒNG

View đồi 360 độ

Ngân hàng hỗ trợ vay 60%

Chiết khấu lên đến 5%

Sổ sẵn từng nền

Website: https://www.sunrisehills.vn/

Tags: , ,