GIẢI PHÁP DỊCH VỤ TOÀN DIỆN

Tư vấn phát triển sản phẩm

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn; BĐS Phương Đông sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp...

Tư vấn chiến lược marketing – truyền thông

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn; BĐS Phương Đông sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp...

R&D Nghiên cứu & phát triển sản phẩm

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn; BĐS Phương Đông sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp...

Đánh giá hiệu quả đầu tư

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn; BĐS Phương Đông sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp...

Đầu tư thứ cấp

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn; BĐS Phương Đông sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp...

R&D Nghiên cứu & phát triển sản phẩm

Trong mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn; BĐS Phương Đông sẽ gia nhập thị trường với diện mạo cùng tâm thế nhà đầu tư thứ cấp...
deployment

các bước triển khai

01.
Định vị
phân khúc sản phẩm

02.
Định hướng
concept dự án

03.
Chiến lược phân kỳ
phân khu dự án

04.
Ý tưởng
Tiện ích Cảnh quan

05.
Định vị
phân khúc sản phẩm

06.
Định hướng
concept dự án

07.
Chiến lược phân kỳ
phân khu dự án

08.
Ý tưởng
Tiện ích Cảnh quan